ANTI Game Chất Lượng VietGuard Chính Gốc (Chống Bug , Chống Dumb + Crack S3 + Diss Game)

Đăng ngày 14/08/23

Viet Guard cho Võ Lâm 1 PC.

 

Thêm hàm GetInfo("factioncount") trả về số lượng môn phái đang onl có cùng mã máy.

Tối ưu Tính Năng bài bán với các hình thức tùy chọn : tiền đồng , điểm , tiền vạn.

Tối ưu Tính Năng Vòng Quay SETUP theo yêu cầu.

Giao diện nhân vật cải tiếng nhiều nút tắt mở ngoại trang.

Hiển thị đầy đủ thông tin người chơi khi giao dịch.

Client fix vài lỗi hiển thị và tối ưu hóa nhẹ hơn.

 Fix bug phá DUMB groupchat gs.

Fix bug FAKE packet dump bishop.

Danh hiệu :Lỗi bị mất +lỗi không trừ thời gian khi offline.

Update cảnh báo khi giao dịch (tùy chọn thay đổi ).

Update hiển thị phái trên tổ đội.

Giảm số lượng icon game ở taskbar.

Thêm hàm chặn nv chuyển chế độ đồ sát : GetInfo("chanpk")

Thêm phần đếm số lượng mem của bang theo map.

Mở rộng hơn 256 vòng sáng.

Mở rộng hơn 2000 NPC theo fie.

Mở rộng điều chỉnh hệ thân pháp , nội công các loại thành file.

Chặn Bang Hội vượt quá số lượng thành viên.

Chặn chát mở chát toàn sever = script.

Chặn Fake User máy ảo .v.v..

Chặn option fix lỗi lực tay khi tháo vũ khí

Hổ Trợ hiển thị tên đầy đủ Miniskill.

Hổ Trợ script cho ADM chặn tùy chọn AUTO.

Cải tiến mã máy NEW linh hoạt dể dàng sử dụng.

Clent 1024 New và nhiều tính năng theo yêu cầu khác.

Thông báo nổi ,dùng hàm theo cú pháp.

+GetInfo("thongbao","noidung") trong đó thay thế noidung bằng nội dung cần nổi ra ngoài màn hình Deskop.

 

Nhận lập trình cả 1 server theo yêu cầu từ A đến Z.
Nhận tư vấn các vấn đề về giới hạn như IP, Port game.
Nhận tư vấn cấu hình máy chủ tốt để phát triển online - tư vấn hệ thống chống ddos chống botnet tốt khi cần tìm.
 Nhận làm GM hỗ trợ cho các server hoặc tư vấn fanpage fix lỗi khẩn cấp cho server trong tình trạng khẩn cấp.

 Đã từng mua tại mình 1 lần thì cần hỏi gì mình sẽ chỉ free những cái ko nhất thiết tốn tiền tuyệt đòi ko bao giờ làm tiền anh em.
+Vui vẻ thân thiện nhiệt tình đối với anh em khách hàng dù có thâu đêm suốt sáng.